Khi truy cập vaytientot.com, bạn vui lòng tuân thủ các điều khoản và nội quy sau đây:

Về bình luận

  • Các bình luận trên bài viết phải được viết bằng tiếng việt có dấu mới được xem là hợp lệ.
  • Không chèn nhưng link liên kết không liên quan vào trong nội dung bình luận.
  • Sử dụng họ tên và email thật khi comment.
  • Không sử dụng các từ ngữ phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục.
  • Khuyến khích các bình luận mang tính đóng góp xây dựng để mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

Về sở hữu bản quyền, thương hiệu

Các bài viết, hình ảnh, thương hiệu trên website này thuộc về bản quyền của vaytientot.com. Khi bạn muốn sử dụng, phải được sự đồng ý của chúng tôi, và trích dẫn nguồn bài viết từ “vaytientot.com”.

Miễn trừ trách nhiệm

VAYTIENTOT.COM là web tư vấn và so sánh các sản phẩm vay tiền online nhanh giúp giải quyết nhu cầu tài chính của các bạn.

VAYTIENTOT.COM không phải là Ngân hàng, tổ chức tín dụng, hay công ty cho vay!

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ cho vay/tài chính mà chỉ tập hợp những ứng dụng và website cho vay từ các công ty tài chính được cấp phép và hướng dẫn, gợi ý khoản vay phù hợp cho khách hàng.

Trong bất cứ trường hợp nào, Vaytientot.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài.

Cảm ơn bạn!

Vaytientot Admin.